Visual Storytelling 21.02.2024 15-18 Uhr

21.02.2024 von 15-18 Uhr  Visual Storytelling Ort: SocialAcademy, Wendenstraße 493, 20537 Hamburg Dozentin: Janine Lancker