Kreativitätstechniken 07.05.2024

Kreativitätstechniken 07.05.2024 von 15:00-18:00 Uhr Ort: SocialAcademy, Wendenstr. 493, 20537 Hamburg Dozentin: Jennifer Zaborski